วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

Pinterest LinkedIn Tumblr

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ, Whale Energy Station

วันที่ 14 มกราคมของทุกปี 🌳 เป็นวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เพราะป่าไม้มีความสำคัญกับพวกเรามาก เป็นทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เป็นแหล่งกักเก็บน้ำหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้

พี่วาฬเลยอยากชวนทุกคน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศของเรามีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นกัน เช่น

🍃 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และทดแทนต้นไม้ที่ถูกทำลาย

📖 เรียนรู้เกี่ยวกับป่าไม้และประโยชน์ของป่าไม้

🚯 ช่วยกันรักษาความสะอาดเวลาไปเที่ยวในป่า หรือสถานที่ธรรมชาติ

เพื่อน ๆ สามารถร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ได้ทุกวันเลย ไม่จำเป็นต้องรอวันนี้เท่านั้น แค่เราเริ่มที่ตัวเอง และช่วยกันบอกต่อเพื่อน ๆ ได้เลยนะ