รู้หรือไม่? กากกาแฟใช้แล้วทำให้คอนกรีตแข็งแรงขึ้น 30% | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่? กากกาแฟใช้แล้วทำให้คอนกรีตแข็งแรงขึ้น 30%

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้หรือไม่? กากกาแฟใช้แล้วทำให้คอนกรีตแข็งแรงขึ้น 30%, Whale Energy Station

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology University) พบว่าเราสามารถทำให้คอนกรีตแข็งแรงขึ้นได้ 30% โดยแทนที่ทรายบางส่วนด้วยกากกาแฟใช้แล้ว ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์ที่ผลิตออกมาในปริมาณมหาศาลและถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ วิธีนี้ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทราย ซึ่งช่วยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง 

แม้การวิจัยยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ทั้งการทดสอบความทนทาน แรงบีบอัด การออกแบบส่วนผสม รวมถึงระดับความร้อนที่จะมีผลต่อโครงสร้างระดับจุลภาคของคอนกรีต แต่การค้นพบนี้ได้ให้แนวทางใหม่ในการลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ถูกฝังกลบไปได้อย่างมาก

ที่มาข้อมูล:  https://newatlas.com/materials/waste-coffee-grounds-make-concrete-30-percent-stronger/