รู้ไหม !! เนื้อสัตว์สร้างก๊าซคาร์บอนฯ มากแค่ไหน? | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

รู้ไหม !! เนื้อสัตว์สร้างก๊าซคาร์บอนฯ มากแค่ไหน?

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้ไหม !! เนื้อสัตว์สร้างก๊าซคาร์บอนฯ มากแค่ไหน?, Whale Energy Station

พี่วาฬไปอ่านเจอมาว่า 1 ใน 4 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากภาคการผลิตอาหารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากสัตว์และนม ถ้าเพื่อน ๆ อยากจะกินอาหารที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ ก็ควรรู้ว่าวัตถุดิบอาหารที่เราคุ้ยเคยในชีวิตประจำวันสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากแค่ไหน ลองดูข้อมูลจากผลการวิจัยและสำรวจในระดับโลกเปรียบเทียบปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเนื้อสัตว์แต่ละประเภทใน 1 กิโลกรัม สัตว์ชนิดไหนสร้างก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด พี่วาฬเห็นตัวเลขแล้วก็คิดว่า นี่แหละคือเหตุผลที่คนทั่วโลกเริ่มสนับสนุนการกิน plant-based food เพื่อช่วยกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำนั่นเอง

 

ที่มาข้อมูล  :  https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food