ข่าวพลังงาน สิ่งแวดล้อม

GPSC พัฒนา Energy Platform ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด

Pinterest LinkedIn Tumblr

GPSC พัฒนา Energy Platform ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด, Whale Energy Station

วันนี้พี่วาฬมาแชร์ข้อมูลความก้าวหน้าของนวัตกรรมการจัดการพลังงานยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่ม ปตท. นั้นมุ่งเน้นการพัฒนากลุ่มธุรกิจพลังงานแห่งอนาคตที่เป็นเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน และห่วงโซ่คุณค่าในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร รวมถึงการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัด ล่าสุด GPSC ได้ลงนามความร่วมมือกับ PTT Digital ศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต เพื่อบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ล้ำหน้าก่อนใครจริง ๆ

 

ที่มาข้อมูล  :  https://www.gpscgroup.com/th/news/1246/gpsc-signs-mou-with-ptt-digital-to-explore-the-development-of-an-energy-platform-to-produce-clean-energy-and-that-will-support-energy-trading-in-the-future-enhancing-sustainable-clean-energy-management-1