สิ่งแวดล้อม

How to ลดคาร์บอนฟุตพรินต์ได้ง่ายๆ ด้วยแนวคิด 3R

Pinterest LinkedIn Tumblr

How to ลดคาร์บอนฟุตพรินต์ได้ง่ายๆ ด้วยแนวคิด 3R, Whale Energy Station

Reduce , Reuse, Recycle เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้เพื่อน ๆ สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ จากกิจวัตรประจำวันไปได้มาก พี่วาฬเช็คลิสต์มาให้ มีอะไรบ้างมาดูกัน 

🔹ปิดไฟทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ  🔹ตั้งอุณหภูมิแอร์ไม่ต่ำกว่า 25 องศา 🔹เปิดพัดลมแทนแอร์และเปิดหน้าต่างบ้าง 🔹ดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า 🔹ปิดสวิชต์ปลั๊กพ่วงเมื่อไม่ใช้งาน 

🟢ไม่เปิดคอมฯ ทิ้งไว้จะเซฟพลังงานได้ถึง 65% 🟢 เดินขึ้นบันไดอาคารแทนการใช้ลิฟต์  🟢 รวบรวมเสื้อผ้าซักให้เต็มถัง 🟢 ใช้เวลาอาบน้ำน้อยลงและไม่อาบน้ำร้อน 🟢 ใช้หลอดไฟคอมแพคฟลูออเรสเซนต์เพราะใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ถึง 75% 

🔵 กระดาษ 1 แผ่น ต้องใช้งานให้คุ้มทั้งสองหน้า 🔵 แยกขยะเพื่อนำกลับมารีไซเคิล 🔵 สนับสนุนการใช้ซ้ำ เช่น บริจาคสิ่งของที่เราไม่ใช้ส่งต่อให้คนที่ต้องการ 🔵 ลดการใช้ยานยนต์ เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะบ้าง 🔵เปลี่ยนมาขับขี่รถ EV แทนรถใช้น้ำมัน

ที่มาข้อมูล  : https://sustainability.georgetown.edu/community-engagement/things-you-can-do/