สิ่งแวดล้อม

ส่องเทรนด์โลก เทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังงานสะอาด

Pinterest LinkedIn Tumblr

ส่องเทรนด์โลก เทคโนโลยีและนวัตกรรม พลังงานสะอาด, Whale Energy Station

พี่วาฬพาเพื่อน ๆ มาสำรวจเทรนด์พลังงานสะอาดที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไป เป็นเทรนด์โลกที่จะเกิดขึ้นในทุกประเทศเพราะภาคธุรกิจและประชาชนให้ความใส่ใจและร่วมมือกันสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ของแบบนี้ต้องมีการพัฒนาทั้งเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

อ๊ะ..อ๊ะ..ดูทรงแล้วประเทศไทยเราไม่ตกเทรนด์ด้วยล่ะ สุดยอดไปเลย 

🔵 นวัตกรรมแผงโซลาร์เซลล์ BIPV เพื่ออาคารสีเขียว   🔵 เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV)   🔵 ระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS)   🔵 ระบบการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS)   🔵  เทคโนโลยีไฮโดรเจนสีเขียว   🔵  Power-to-X เทคโนโลยีเปลี่ยนไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเป็นเชื้อเพลิงชนิดอื่น เช่น ไฮโดรเจน แอมโมเนีย ฯลฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ที่มาข้อมูล  :  https://innotechtoday.com/7-technologies-powering-renewable-growth-in-2023/