สิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

Pinterest LinkedIn Tumblr
นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง, Whale Energy Station
นวัตกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

วันวิทยาศาสตร์ปีนี้ พี่วาฬขอแชร์นวัตกรรมอาหาร เสริมสาร ‘ไคโตซาน’ ที่ได้มาจากเปลือกกุ้ง คิดค้นโดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ลดปริมาณโซเดียมในอาหารกึ่งสำเร็จรูปลงไปได้มากแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในทะเล หนึ่งในสาเหตุเกิดภาวะโลกร้อนด้วย 

ถือเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ Zero Waste สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Sustainability) และสนับสนุน  BCG Model หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว ได้ครบถ้วนจริง ๆ ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมประมงมาเพิ่มมูลค่าและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทย เยาวชนไทยเก่งระดับโลก พี่วาฬขอปรบมือให้ดัง ๆ 👏 👏

ที่มาข้อมูล  :  https://www.nstda.or.th/sci2pub/nutrient-rich-instant-noodle-fortified-with-shrimp-shells/