สิ่งแวดล้อม

น่าอยู่จัง เมือง Amish ใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งเทคโนโลยี

Pinterest LinkedIn Tumblr

น่าอยู่จัง เมือง Amish ใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งเทคโนโลยี, Whale Energy Station

🎉 วันนี้พี่วาฬกับคุณช้างจะมาพูดถึงเมือง หนึ่งที่ผู้คนใช้ชีวิตกันโดยไม่พึ่งเทคโนโลยี นั่นก็คือเมือง Amish ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุกคนในเมืองนี้มีความคิดที่แตกต่างจากคนภายนอก ไม่พึ่งเทคโนโลยี และความสะดวกสบาย ที่พี่วาฬกับคุณช้างเห็นก็คือพวกเขาเดินทางด้วยการใช้รถม้าลาก ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่มีโทรศัพท์มือถือส่วนตัว 😲

♻ ปัจจุบันคนในชุมชนได้มีการปรับตัวกันมากขึ้น และพวกเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันมาก ๆ เช่น เริ่มใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชน นักเรียนที่ไปเรียนขี่จักรยานไฟฟ้าไปโรงเรียน เป็นต้น สุดยอดเลยคนในชุมชน Amish

 

ที่มาข้อมูล : https://www.thecooldown.com/green-business/amish-transportation-e-bikes-lancaster-pennsylvania/