สิ่งแวดล้อม

สุดยอดเลย กลุ่ม ปตท. ร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านไร่

Pinterest LinkedIn Tumblr

สุดยอดเลย กลุ่ม ปตท. ร่วมกับภาครัฐและภาคีเครือข่ายปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านไร่, Whale Energy Station🌳 ต้นไม้เปรียบเสมือนปอดของโลกเราที่คอยผลิตก๊าซออกซิเจนให้เราหายใจ แต่ปัจจุบันปริมาณต้นไม้บนโลกลดลงเรื่อย ๆ ล่าสุดพี่วาฬมีข่าวดีมาบอก ปตท. ร่วมมือกับภาครัฐ และภาคีเครือข่าย ช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 2 ล้านไร่ ทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่

✅ โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับกรมป่าไม้ 

✅ โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

✅ โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนด้านอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้ประเทศไทยของเรามีต้นไม้มากขึ้น เพิ่มพื้นที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามแนวทางที่กลุ่ม ปตท. ต้องการพาประเทศไทยมุ่งสู่สังคมไร้คาร์บอนฯ ภายในปี 2050 ว้าวมาก พี่วาฬขอไปปลูกด้วยค้าบ😍

ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-40672.aspx