ใหญ่สุด ๆ ! ศูนย์เกษตรกรรมไร้คาร์บอนที่ UAE | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

ใหญ่สุด ๆ ! ศูนย์เกษตรกรรมไร้คาร์บอนที่ UAE

Pinterest LinkedIn Tumblr

ใหญ่สุด ๆ ! ศูนย์เกษตรกรรมไร้คาร์บอนที่ UAE, Whale Energy Station

👩‍🌾 หลายที่ต่างพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมกันอยู่เสมอ ล่าสุดประเทศ UAE ได้เปิดตัวโครงการศูนย์เกษตรไร้คาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายขึ้นมา โครงการนี้มีชื่อว่า อะกริ ฮับ 🏢 โดยสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว พร้อมมุ่งเน้นการเพาะปลูกพืชผัก และอื่น ๆ แบบคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนได้ดี แถมยังตั้งเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก และอนาคตอาจจะเป็นต้นแบบโรงเรือนเพาะปลูกในพื้นที่ทุรกันดารได้อีก สุดยอดเลยล่ะ 👍

📌 แล้วรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเราก็มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมด้วยนะมีชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตั้งอยู่ที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 📑 เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรกับคนทั่วไปผ่านการใช้โรงเรือนต้นแบบ ที่ถูกออกแบบให้เป็นฟาร์มอัจฉริยะที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และยกระดับคุณภาพในการเพาะปลูกได้ดีเลยละ ลองไปศึกษาดูได้นะคร้าบ 😍

ที่มาข้อมูล: https://www.designboom.com/architecture/urb-worlds-largest-decarbonized-agrotourism-hub-dubai-12-14-2022/
https://bit.ly/3VpISnd