รู้หรือไม่? ขยะในบ้านยังมีประโยชน์อยู่นะ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

รู้หรือไม่? ขยะในบ้านยังมีประโยชน์อยู่นะ

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้หรือไม่? ขยะในบ้านยังมีประโยชน์อยู่นะ, Whale Energy Station

📌รู้หรือไม่? ในแต่ละปีขยะที่เกิดจากครัวเรือนมีจำนวนมากขนาดไหน สร้างมลพิษไปเท่าไหร่ วันนี้พี่วาฬและโอซูลาร์จะมาบอกให้ฟังว่าขยะเหล่านั้นยังมีประโยชน์อยู่นะ🗑 และทำแบบไหนได้บ้างมาดูกันเลย

 

ที่มาข้อมูล: https://www.springnews.co.th/keep-the-world/climate-change/833115