26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

26 ธันวาคม วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

Pinterest LinkedIn Tumblr

 

🐘 26 ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่าที่เป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกอยู่กับเรา อีกทั้งยังส่งผลกระทบในทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศและมนุษย์🌏

 

📌แต่ในทุก ๆ ปี สัตว์ป่าเหล่านี้ถูกล่าโดยกลุ่มนักล่าสัตว์ป่า ทำให้สัตว์หลายสายพันธุ์ต้องสูญพันธุ์ไปจากโลก ดังนั้นจึงได้กำหนดวันนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราทุกคนตระหนัก และช่วยกันดูแลอนุรักษ์สัตว์ป่า👍 ซึ่งเราสามารถช่วยกันได้ในทุก ๆ วันเลยนะ เริ่มต้นจากการทิ้งขยะให้ถูกที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ ง่าย ๆ แค่นี้ก็ช่วยได้แล้วล่ะ พี่วาฬและคุณช้างอยากทุกคนช่วย ๆ กันนะ🥰

 

ที่มาข้อมูล: https://hilight.kapook.com/view/50677