พี่วาฬกับคุณช้างชม GPSC ปลูกป่าเขาห้วยมะหาด ลดการปล่อยก๊าซสู่ Net Zero | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬกับคุณช้างชม GPSC ปลูกป่าเขาห้วยมะหาด ลดการปล่อยก๊าซสู่ Net Zero

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬกับคุณช้างชม GPSC ปลูกป่าเขาห้วยมะหาด ลดการปล่อยก๊าซสู่ Net Zero, Whale Energy Station

✅ พี่วาฬและคุณช้างไปอ่านเจอโครงการนี้มา ทาง GPSC ได้จับมือกับทางภาครัฐ ชุมชน และคู่ค้า ร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูป่าต้นน้ำ🌳 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นทีป่าเขาห้วยมะหาดแปลงที่ 3 เป็นจำนวน 7 ไร่ โดยทำการปลูกต้นไม้ถึง 15 ชนิดในพื้นที่ และพันธุ์ไม้ 13 ชนิดนั้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ได้เป็นอย่างดี และอีก 2 ชนิดเป็นพืชสมุนไพร 

 

📌 ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการนี้ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 2 แปลง ถ้านับรวมแปลงนี้ด้วยแล้วต้นไม้ในพื้นที่แห่งนี้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนฯ ได้ถึง 524 ตันเลย 😍และคนในชุมชนสามารถนำสมุนไพรที่ปลูกนั้นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สร้างรายได้ในกับคนในพืชที่ ว้าวสุด ๆ พี่วาฬและคุณช้างขอชมเลยว่าช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วยังสามารถต่อยอดให้คนในชุมชนอีก👍

 

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3EiP1vR