สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬพารู้จักโครงการต่ออายุหลอดพลาสติก ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพารู้จักโครงการต่ออายุหลอดพลาสติก ลดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม, Whale Energy Station

ในแต่ละวันมนุษย์เราใช้หลอดพลาสติกกันไปเท่าไหร่ และเป็นสิ่งที่หันไปทางไหนก็เจอได้ง่าย ๆ เลยล่ะ ทำให้ “มูลนิธิยั่งยืน” ได้เริ่้มโครงการต่ออายุหลอดพลาสติกนี้จากปัญหาขยะหลอดพลาสติกที่มีจำนวนมาก เพื่อนำของที่ไร้ประโยชน์มาเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับชุมชนได้ เช่น กระเป๋าหลอดพลาสติก ตะกร้า ตู้ใส่รองเท้า และอื่น ๆ ซึ่งทางมูลนิธิได้ทำงานร่วมกับ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.จิระวุฒิ จันเกษม นักวิจัยอาวุโส สถาบันนวัตกรรม ปตท. ในการพัฒนาหลอดพลาสติกให้กลายเป็นสินค้าต่าง ๆ ที่หลากหลาย เยี่ยมไปเลยพี่วาฬว่าจะช่วยลดขยะหลอดพลาสติกได้เยอะเลย 

.

ที่มาข้อมูล:  https://bit.ly/3NCS7OA