พี่วาฬและโอซูลาร์ชอบ Trashboom ป้องกันขยะไหลลงทะเล | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี

พี่วาฬและโอซูลาร์ชอบ Trashboom ป้องกันขยะไหลลงทะเล

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและโอซูลาร์ชอบ Trashboom ป้องกันขยะไหลลงทะเล, Whale Energy Station

🗑 ขยะพลาสติก และขยะต่าง ๆ ที่อยู่ในทะเลอาจจะไม่ได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มเดียว ขยะเหล่านั้นอาจจะมาจากทางแม่น้ำที่เชื่อมต่อสู่ทะเลได้เช่นกัน 🌊 ทำให้บริษัทจากประเทศเยอรมนีได้คิดค้นนวัตกรรมที่ชื่อว่า Trashboom ที่ป้องกันขยะไหลลงสู่ทะเล โดยนวัตกรรมนี้เป็นเหมือนตาข่ายที่ดักขยะที่ไหลไปตามแม่น้ำได้ลึกสุด 50 เซนติเมตร และยังเป็นนวัตกรรมที่มีต้นทุนที่ต่ำ ซ่อมบำรุงง่าย ใช้ได้หลายพื้นที่เลยล่ะ ✅ เยี่ยมไปเลย พี่วาฬและโอซูลาร์อยากให้ประเทศเรามีแบบนี้ในแม่น้ำทุกสายเลย

ที่มาข้อมูล: https://www.tnnthailand.com/news/tech/126865/