ปตท. เดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 พร้อมลุยปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 1 ล้านต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

ปตท. เดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 พร้อมลุยปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 1 ล้านต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปตท. เดินหน้าสู่ Net Zero ในปี 2050 พร้อมลุยปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 1 ล้านต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน, Whale Energy Station

🌏 ทั่วโลกกำลังเร่งเดินหน้าสู่เป้าหมายเดียวกันคือ Net Zero สังคมที่ไร้คาร์บอน พี่วาฬอ่านเจอข่าวของทาง ปตท. ได้ประกาศเป้าหมาย Net Zero ในระยะสั้นและยาว 📑 ตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 15% ภายในปี 2030 ส่วนภายในปี 2040 ปตท. จะถึงบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอน สุดท้ายใน 2050 ปตท. จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ 

 

✅ พี่วาฬบอกเลยว่า ปตท. จริงจังสุด ๆ กับเป้าหมายนี้ โดยตอนนี้ได้เร่งปลูกต้นไม้เพิ่มอีก 1 ล้านต้น และปลูกร่วมกับกลุ่ม ปตท. อีก 1 ล้านต้น รวมเป็น 2 ล้านต้นภายในปี 2030 🌳 พร้อมกับใช้เทคโนโลยีสำรวจการเติบโต และวิเคราะห์การดูดซับก๊าซคาร์บอนด้วย คาดการณ์ว่าต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มนั้นสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ 4.15 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเลยละ สุดยอดไปเลย 

 

ที่มาข้อมูล:  https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-30473.aspx