พี่วาฬและคุณช้างมาบอก UN เอาจริงลงชื่อ 175 ชาติแก้ปัญหาขยะพลาสติก | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬและคุณช้างมาบอก UN เอาจริงลงชื่อ 175 ชาติแก้ปัญหาขยะพลาสติก

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและคุณช้างมาบอก UN เอาจริงลงชื่อ 175 ชาติแก้ปัญหาขยะพลาสติก, Whale Energy Station

📌 ทุกคนรู้ไหมในแต่ละปีมีขยะพลาสติกที่มนุษย์ผลิตขึ้นมากกว่า 400 ล้านตันจากทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างเลยละ ไปที่ไหนเราก็เห็นได้เลยไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ ทะเล หรือแม้แต่บนถนน🌏

 

✅ ดังนั้น UN เริ่มที่จะเอาจริงกับการแก้ปัญหาขยะพลาสติกทั่วโลก โดยมี 175 ชาติร่วมลงชื่อตามข้อตกลงว่าด้วยกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจาก UN ภายในปี 2024 พี่วาฬและคุณช้างมองว่าเป็นก้าวสำคัญมาก ๆ เลยที่ทั่วโลกต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะ👍