พี่วาฬและลัคกี้มาแชร์ ปตท. และ กฟผ. เปิดโครงการต้นแบบพัฒนาป่าชุมชนยั่งยืน | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬและลัคกี้มาแชร์ ปตท. และ กฟผ. เปิดโครงการต้นแบบพัฒนาป่าชุมชนยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและลัคกี้มาแชร์ ปตท. และ กฟผ. เปิดโครงการต้นแบบพัฒนาป่าชุมชนยั่งยืน, Whale Energy Station

🌳 พี่วาฬและลัคกี้มาแชร์ว่า ทาง ปตท. และ กฟผ. ได้ร่วมมือจัดตั้งโครงการต้นแบบพัฒนาป่าชุมชนที่ยังยืนที่โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น จังหวัดขอนแก่น 🏡 เพื่อถ่ายทอดความรู้ในด้านการพัฒนาป่าชุมชน และมอบพันธุ์ไม้กินได้ให้ชุมชนกว่า 1,000 ต้น เช่น ต้นขี้เหล็ก สะเดา เพกา เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

✅ นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากทาง ปตท. และ กฟผ. ร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชนกว่า 2,000 ต้น บนพื้นที่ 15 ไร่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานอยากช่วยพัฒนาสังคมให้มุ่งสู่สังคมคาร์บอนฯ ต่ำ และช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน พี่วาฬและลัคกี้บอกเลยว่าเยี่ยมประเทศเราจะได้มีพื้นที่สีเขียวเยอะ ๆ อีกด้วย 👍