พี่วาฬและโอซูลาร์กลัว ขยะพลาสติกพร้อมภัยร้ายที่มองไม่เห็น | Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬและโอซูลาร์กลัว ขยะพลาสติกพร้อมภัยร้ายที่มองไม่เห็น

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและโอซูลาร์กลัว ขยะพลาสติกพร้อมภัยร้ายที่มองไม่เห็น, Whale Energy Station🛍 ทุกคนอาจไม่รู้เลยว่าขยะพลาสติกมีอย่างอื่นซ่อนอยู่อีกด้วยนะ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่า เมื่อขยะถูกทิ้งหรือปลิวลงแม่น้ำหรือทะเล ขยะพลาสติกเหล่านี้มักมีปรสิตเกาะอยู่ด้วย🦠 สามารถเกาะไมโครพลาสติกได้ด้วย และแพร่กระจายไปทั่วทะเลได้เลยถ้ามีปริมาณที่มากพอ น่ากลัวมาก และมันยังเป็นภัยทั้งคนและสัตว์อีกด้วย😱 ถ้าเทียบกันแบบกรัมต่อกรัม พบว่าปรสิตบนพลาสติกมีปริมาณมากกว่าน้ำทะเลเสียอีก พี่วาฬและโอซูลาร์หวังว่าทุกคนจะทิ้งขยะถูกที่ จะได้ไม่ลอยแม่น้ำหรือทะเลนะ 👍 

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3Sl1KDc