พี่วาฬพาลัคกี้ไปเที่ยว 3 ศูนย์การเรียนรู้แสนสนุก จาก ปตท. | Whale Energy Station
LifeStyle สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬพาลัคกี้ไปเที่ยว 3 ศูนย์การเรียนรู้แสนสนุก จาก ปตท.

Pinterest LinkedIn Tumblr

https://www.youtube.com/watch?v=NFJfcG-Qxsk

🐋 พี่วาฬเตรียมพาลัคกี้ไปออกทริปท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ได้ความรู้ไปแบบเต็มๆ เลยล่ะ

🌳 โดยสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นความตั้งใจของ ปตท. ที่อยากส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกต่อผู้คนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้น่าอยู่มากขึ้นนั่นเอง

✨ ซึ่งศูนย์ทั้ง 3 แห่งนี้เป็นสถาบันเพื่อการเรียนรู้ โดยทุกคนสามารถเข้าไปชม ไปศึกษาได้พร้อมมั่นใจในความปลอดภัยได้เพราะมีมาตรการคัดกรองก่อนเข้าชมอย่างเคร่งครัดเลยล่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย

💻 ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี: https://www.facebook.com/SirinartCenter/

💻 ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าเเละระบบนิเวศ ปตท.: https://www.facebook.com/pttmetroforest/

💻 ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.: https://www.facebook.com/Wangchanforest