พี่วาฬอึ้งไปเลย กับพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์ | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬอึ้งไปเลย กับพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬอึ้งไปเลย กับพลังงานสะอาดจากขยะอินทรีย์, Whale Energy Station

🥘 อาหารที่เหลือทิ้งมีประโยชน์มากกว่าที่คิดนะ มันสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เลย

♻️ พี่วาฬไปเห็นโครงการ ขยะเพิ่มทรัพย์ ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยเปลี่ยนขยะอินทรีย์หรือเศษอาหารต่างๆ ให้กลายเป็นพลังงานอย่างก๊าซหุงต้ม และแปรรูปขยะให้เป็นสารบำรุงพืชชีวภาพ ซึ่งนี่คือโครงที่ดีเลยนะ พี่วาฬอยากเห็นสังคมไทยได้ใช้พลังงานขยะที่สะอาดและกลายเป็นสังคมที่ไร้ขยะอีกด้วย ✨

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3DOx5qu