พี่วาฬ & คุุณช้าง พากันไปดูเกษตรแแบบฟื้นฟูสู่เป้าหมาย Net Zero ของเนสท์เล่ » Whale Energy Station
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬ & คุุณช้าง พากันไปดูเกษตรแแบบฟื้นฟูสู่เป้าหมาย Net Zero ของเนสท์เล่

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬ & คุุณช้าง พากันไปดูเกษตรแแบบฟื้นฟูสู่เป้าหมาย Net Zero ของเนสท์เล่, Whale Energy Station🏭 วันนี้พี่วาฬและพี่ช้างมานั่งดูแผนการดำเนินงานเพื่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเป็นของบริษัทเนสท์เล่ที่ตั้งเป้าหมายว่าจะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ เป็น 0 หรือที่เรียกกันว่า Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศโลก

🌽 และเนสท์เล่เองยังมีการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาในแต่ละท้องถิ่นทั่วโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม นับว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ทำธุรกิจและแคร์สิ่งแวดล้อมไปด้วย เยี่ยมสุดๆ ไปเลย

ที่มาข้อมูล: https://www.nestle.co.th/th/csv/environment?fbclid=IwAR0bbWaQBq-8ogIYNio2vUbzmlw_ns7J5_ChclKg6aFBqxtdHkb-r0goQHg