กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1 เครื่องสร้างไฟฟ้าได้กว่า 1,500 ครัวเรือนต่อปี » Whale Energy Station
สิ่งแวดล้อม

กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1 เครื่องสร้างไฟฟ้าได้กว่า 1,500 ครัวเรือนต่อปี

Pinterest LinkedIn Tumblr

กังหันลมผลิตไฟฟ้า 1 เครื่องสร้างไฟฟ้าได้กว่า 1,500 ครัวเรือนต่อปี, Whale Energy Station

⚡ ค่าเฉลี่ยกังหันลมผลิตไฟฟ้า (ขนาด 2.5-3 เมกะวัตต์ ) สามารถผลิตไฟฟ้าสำหรับครัวเรือนได้ถึง 1,500 หลังต่อปีเลยทีเดียว

💨 ในปัจจุบันมีการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าบริเวณนอกชายฝั่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้มีแนวโน้มที่โลกของเราจะมีพลังงานสะอาดมากขึ้นนั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://www.inspirecleanenergy.com/blog/clean-energy-101/renewable-energy-facts