สิ่งแวดล้อม

Bangkok Rooftop Farming ฟาร์มผักบนดาดฟ้าใจกลางกรุง

Pinterest LinkedIn Tumblr

Bangkok Rooftop Farming ฟาร์มผักบนดาดฟ้าใจกลางกรุง, Whale Energy Station

🗑️🌮 รู้หรือไม่? กรุงเทพฯ มีขยะ 11,000 ตันต่อปี! และ 55% ของขยะเหล่านั้นคือขยะอาหารทั้งนั้น 

พี่วาฬอยากชวนทุกคนมาร่วมสร้างวัฏจักร Upcycle เปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นอาหารอีกครั้ง! ที่ฟาร์มผักบนดาดฟ้าใจกลางกรุง! กับ Bangkok Rooftop Farming กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนขยะอาหารเป็นปุ๋ยหมักปลูกผัก ปลอดภัย ไร้สารพิษบนดาดฟ้าตึกเซ็นเตอร์วัน ️🌳

ซึ่ง Bangkok Rooftop Farming ไม่ใช่เพียงแค่ฟาร์มผักธรรมดา แต่ยังเป็นธุรกิจที่สอนวิธีจัดการขยะอาหาร และพัฒนาโมเดลธุรกิจ Circular Economy ขยายสู่หน่วยงานอื่น ๆ อีกด้วย ♻️

พี่วาฬดีใจมาก ๆ ที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจและหาวิธีช่วยโลกของเราแบบนี้ หวังว่าจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ นี้จะช่วยให้อีกหลายคนให้ความสนใจและใส่ใจการทิ้งขยะอาหารกันมากขึ้นเพื่อลดขยะในโลกของเรากันนะ 🌏💙

 

ที่มาข้อมูล :

https://bangkokrooftopfarming.com/

https://www.baanlaesuan.com/230487/garden-farm/farming-101/bangkok_rooftop_farming