สิ่งแวดล้อม

สวทช. ปลูกฝังเยาวชนรักษ์โลก ผ่านพลังงานแสงอาทิตย์!

Pinterest LinkedIn Tumblr

สวทช. ปลูกฝังเยาวชนรักษ์โลก ผ่านพลังงานแสงอาทิตย์!, Whale Energy Station

✨ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา สวทช. จัดกิจกรรม “The Beauty of Solar Power” ส่งเสริมเด็ก ๆ เรียนรู้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ มุ่งส่งเสริมความเข้าใจเรื่องพลังงานสะอาดให้กับเยาวชน 🍃

📍 โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เป็นฐานต่าง ๆ ให้ทำการทดลองทั้งหมด 4 ฐาน คือ

– เรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุที่เป็นหลักการผลิตสารเคลือบพื้นผิวโซลาร์เซลล์

– การทดลองทำแผ่นโซลาร์เซลล์

– เรียนรู้และทดสอบประสิทธิภาพโซลาร์เซลล์

– ตรวจวัดและทดสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 

ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากจะได้รู้จักพลังงานสะอาดมากขึ้น และช่วยพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แล้ว ยังเป็นการสอนและฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบอีกด้วย❗️

พี่วาฬว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ กิจกรรมนึงเลยล่ะ 💙

 

ที่มา : https://www.nstda.or.th/home/news_post/the_beauty_of_solar_power/