สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬมาชวน ร่วมใจลดขยะ วันรีไซเคิลโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬมาชวน ร่วมใจลดขยะ วันรีไซเคิลโลก, Whale Energy Station

18 มีนาคม “วันรีไซเคิลโลก”

รู้หรือไม่? ขยะแต่ละประเภทใช้เวลาย่อยสลายต่างกัน โดยเฉพาะโฟมและพลาสติกที่เป็นตัวการหลักในการส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการรีไซเคิลจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 700 ล้านตันต่อปีเลยทีเดียว

 

วันนี้พี่วาฬเลยอยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีสุดง่าย อย่างเช่น

– ลดการใช้พลาสติกให้น้อยลง

– นำของเก่ากลับมาซ่อมแซมและใช้ใหม่

– แยกขยะและทิ้งให้ถูกประเภท

– รีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกล่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ

 

ซึ่งเป็นวิธีที่ทุกคนสามารถเริ่มได้ง่าย ๆ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ เป็นการรักษาทรัพยากรและโลกในอนาคตของเราให้มีความยั่งยืนกันนะครับ

 

ที่มา : https://www.topnews.co.th/news/631088