ปตท.รับรางวัล องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก | Whale Energy Station
Other

ปตท.รับรางวัล องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปตท.รับรางวัล องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก, Whale Energy Station

ในงานประชุมใหญ่ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยครั้งที่ 2 หรือ TCAC 2023 ที่มีแม่งานใหญ่คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการมอบรางวัล องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Action Leading Organization) หรือ CALO โดย ปตท. เป็น 1 ใน 16 องค์กรของไทยที่ได้รับรางวัล ประเภทโดดเด่นมีผลการประเมินในด้านการตรวจวัดและการลดก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับทอง พี่วาฬขอปรบมือชื่นชมในการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ Climate Change ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ ปตท. กำหนดสามด้าน คือ New Growth, Business Growth และ Clean Growth เพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืนพร้อมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน

ที่มาข้อมูล :  https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-40931.aspx