พี่วาฬ & คุณช้าง ชวนกันบินลัดฟ้าไปดูการใช้น้ำเสียเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ออสเตรเลีย » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬ & คุณช้าง ชวนกันบินลัดฟ้าไปดูการใช้น้ำเสียเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ออสเตรเลีย

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬ & คุณช้าง ชวนกันบินลัดฟ้าไปดูการใช้น้ำเสียเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ออสเตรเลีย, Whale Energy Station

ออนทัวร์กันไปถึงออสเตรเลียทั้งพี่วาฬและคุณช้างกันเลยทีเดียว 🛫

โดยเราจะมาดูโปรเจกท์ที่เปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นพลังงานคืนสู่ประเทศ ซึ่งมีการศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ในการผลิตครั้งนี้โดยใช้กระบวนการไฮโดรเจนเพื่อความยั่งยืนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและเป็นการสนับสนุนให้การทำงานในอุตสาหกรรมไฮโดรเจนเติบโตขึ้นเช่นกัน ⚡

โดยเพื่อนๆ ที่สนใจเรื่องนี้เหมือนพวกเราก็สามารถไปอ่านต่อกันได้ตาม Link นี้เลย: https://www.cnbc.com/2021/08/25/project-to-examine-potential-of-wastewater-in-hydrogen-production.html