พี่วาฬไปดูโครงการชุมชนยิ้มได้จาก กลุ่ม ปตท. สร้างรายได้สู่ชุมชน » Whale Energy Station
ธุรกิจ

พี่วาฬไปดูโครงการชุมชนยิ้มได้จาก กลุ่ม ปตท. สร้างรายได้สู่ชุมชน

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬไปดูโครงการชุมชนยิ้มได้จาก กลุ่ม ปตท. สร้างรายได้สู่ชุมชน, Whale Energy Station

🥭 ช่วงสถานการณ์แบบนี้หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบหนักมากเกษตรกรเองก็ไม่แพ้กัน

🐳 แต่พี่วาฬไปเห็นโครงการที่ช่วยเหลือภาคส่วนนี้ก็คือโครงการชุมชนยิ้มได้จาก กลุ่ม ปตท. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ที่อยู่ในประเทศ โดยมีการสนับสนุนสินค้าทางการเกษตรเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและบุคคลากรด่านหน้า เรียกว่าถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับกันเลยทีเดียว