ชวนรู้จัก Hydrogen Fuel cell พลังงานทางเลือกแนวใหม่แห่งยุค » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน

ชวนรู้จัก Hydrogen Fuel cell พลังงานทางเลือกแนวใหม่แห่งยุค

Pinterest LinkedIn Tumblr

ชวนรู้จัก Hydrogen Fuel cell พลังงานทางเลือกแนวใหม่แห่งยุค, Whale Energy Station

✨ Hydrogen Fuel Cell คือพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ที่ใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นตัวกลางเพื่อผลิตไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงด้วยกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี ซึ่งพลังงานไฟฟ้านี้สามารถเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นๆ ซึ่งนำมาใช้แทนเชื้อเพลิงในรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ได้

ที่มาข้อมูล: https://www.dti.or.th/page_bx.php?cid=24&cno=4061