รู้ไหม? คำว่า 'Energy' มีที่มาจากไหน | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน

รู้ไหม? คำว่า ‘Energy’ มีที่มาจากไหน

Pinterest LinkedIn Tumblr

รู้ไหม? คำว่า ‘Energy’ มีที่มาจากไหน, Whale Energy Station

💪🏻 คำว่าพลังงานหรือ Energy ในภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นคำที่เราเห็นในดิกชันนารีแต่จริงๆ แล้วมีที่มาจากคำว่า “Energeia” ในภาษากรีกซึ่งถูกบัญญัติโดยอาริสโตเติลช่วง 384 ปีก่อนคริสตกาล โดยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาได้ให้นิยามของคำนี้ว่า State of being at work หรือ “สถานะที่มีการทำงาน” นั่นเอง

ที่มาข้อมูล: https://www.valdaenergy.com/blogs/8-fun-energy-facts