พลังงาน

พลังงานทดแทน กุญแจสำคัญสู่โลกที่ยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

พลังงานทดแทน กุญแจสำคัญสู่โลกที่ยั่งยืน, Whale Energy Station

⛽✨ ประเทศไทย เป็นประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมัน เราทุกคนสามารถช่วยลดการใช้น้ำมันได้ง่ายๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ด้วยการใช้พลังงานทดแทน ที่ทั้งช่วยลดมลพิษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ☀️

วันนี้พี่วาฬจะมาแนะนำให้รู้จักพลังงานทดแทนต่าง ๆ ที่จะช่วยลดมลพิษที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย❗

🍃 พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ได้จากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานที่เป็นสาเหตุของภาวะเรือนกระจกและโลกร้อน โดยพลังงานทดแทนสามารถแบ่งได้หลายประเภท เช่น

💨 พลังงานลม (Wind Energy) โดยใช้กังหันลมเปลี่ยนพลังงานลมให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า

☀️ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งรูปแบบทางตรง และทางอ้อม เช่น การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์

🌳 พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) พลังงานที่มาจากสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งเหลือใช้ เช่น ต้นไม้ ฟางข้าว หรือมูลสัตว์ นำมาผ่านกระบวนการให้เกิดพลังงานความร้อนหรือเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า

💦 พลังงานน้ำ (Water Energy) พลังงานที่มาจากการใช้น้ำไหล เช่น การใช้เขื่อนในการผลิตไฟฟ้า

นำพลังงานน้ำเข้าสู่กังหันน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

🏭 พลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) พลังงานจากความร้อนใต้ดิน ใช้น้ำร้อนใต้ดินหรือไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

ซึ่งพลังงานทดแทนนอกจากจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายแล้ว ยังช่วยเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ได้ไม่รู้จบ แถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดสาเหตุการเกิดโลกร้อนอีกด้วย 🍃

 

ที่มา : https://www.gpscgroup.com/th/news/982/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99