พลังงาน

พี่วาฬพามาส่อง! บริษัทไทยติดอันดับบริษัทยั่งยืนระดับโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬพามาส่อง! บริษัทไทยติดอันดับบริษัทยั่งยืนระดับโลก, Whale Energy Station

🏢🏆 พี่วาฬตื่นเต้นสุด ๆ ที่มีบริษัทของไทยเราคว้ารางวัลบริษัทยั่งยืนระดับโลก! จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ที่เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) 

วันนี้พี่วาฬจะมายกตัวอย่างให้ดูว่ามีบริษัทไหนบ้างที่ได้รับรางวัลนี้บ้าง

 

✨ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัลในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX) เทียบเท่าระดับ Silver Class ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2024

✨ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม

✨ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มอุตสาหกรรม Diversified Financial Services and Capital Markets

✨ บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ (GLOBAL) กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail)

 

ซึ่งนี่เป็นแค่ตัวอย่างจากแต่ละอุตสาหกรรมเท่านั้น ยังมีอีกหลายบริษัทของไทยเราเลยนะที่ได้รับรางวัลที่น่าภูมิใจนี้

สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในระยะยาวอีกด้วย 🌿💙

 

ที่มา : https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-41072.aspx