Other

แบตเตอรี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยืดหยุ่น ทนร้อน ปลอดภัยสูง

Pinterest LinkedIn Tumblr

แบตเตอรี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยืดหยุ่น ทนร้อน ปลอดภัยสูง, Whale Energy Station

🔋เพื่อน ๆ รู้ไหมแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่เราใช้กันในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการใช้งานกับอุปกรณ์ Wearable Devices (อุปกรณ์สวมใส่) เนื่องจากไม่สามารถบิดงอ ฉีกขาด หรือการสัมผัสกับความร้อนสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุระเบิดได้🔥

📍แต่ตอนนี้ สวทช. ร่วมกับ North Carolina State University ได้พัฒนาแบตเตอรี่สังกะสีไอออนแบบเคเบิล ที่จะช่วยปัญหานี้ทั้งยืดหยุ่นได้ ทนความร้อนสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะ

พี่วาฬว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับการใช้งานในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่เลยล่ะ

✨หวังว่าสิ่งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีและช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนะ

ที่มา : https://www.nstda.or.th/home/news_post/sci-update_zinc-ion-battery-for-wearable-devices/