ข่าวพลังงาน

พลังงานสะอาดชนิดใดที่ทั่วโลกฮิตที่สุด ?

Pinterest LinkedIn Tumblr

พลังงานสะอาดชนิดใดที่ทั่วโลกฮิตที่สุด ?, Whale Energy Station

พี่วาฬไปอ่านรายงานขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) น่าสนใจมากว่า ตอนนี้ประเทศต่าง ๆ มีนโยบายในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาโลกรวนและเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

การเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกถูกกำหนดให้เพิ่มขึ้น 107 กิกะวัตต์ แต่การประเมินใหม่ในปีนี้พบว่ามีการผลิตมากกว่า 440 กิกะวัตต์ เรียกว่าเติบโตเกินคาด ยิ่งตอนนี้พลังงานหมุนเวียนกำลังเป็นตัวหลักในการรับมือวิกฤตพลังงานของกลุ่มประเทศในยุโรปก็ยิ่งทำให้มีการขยายตัวการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้น สหรัฐฯ และอินเดียก็ไม่น้อยหน้าเรื่องนโยบายใหม่ ในขณะที่จีนยืนหนึ่งประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมากที่สุด โดยมีสัดส่วนเกือบ 55% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นในปี 2566-2567 

พี่วาฬเลยอยากตั้งปุจฉาให้เพื่อน ๆ ลองทายกันดู ว่าพลังงานทดแทนหรือพลังงานสะอาดชนิดใดที่ทั่วโลกกำลังฮิตใช้มากที่สุด 

ที่มาข้อมูล  : https://www.iea.org/news/renewable-power-on-course-to-shatter-more-records-as-countries-around-the-world-speed-up-deployment