LifeStyle ข่าวพลังงาน

พี่วาฬและโอซูลาร์มาแชร์ สถานีชาร์จไฟฟ้าที่เซนทรัลทั่วประเทศ

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและโอซูลาร์มาแชร์ สถานีชาร์จไฟฟ้าที่เซนทรัลทั่วประเทศ, Whale Energy Station

🚗 ล่าสุดพี่วาฬและโอซูลาร์ไปเจอข่าวว่าทาง เซนทรัลพัฒนา และกลุ่ม ปตท. ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน ร่วมกันขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ⚡ในศูนย์การค้าเซนทรัล 37 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเรา และอำนวยความสะดวกสร้างความสบายใจในการเดินทางไร้กังวลเรื่องจุดชาร์จ ซึ่งตรงกับเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษต่าง ๆ ไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกเรา 🌏 เยี่ยมไปเลย พี่วาฬและโอซูลาร์ขอไปชาร์จรถยนต์ของตัวเองก่อนนะ

 

ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-30365.aspx