แม็คโคร ขยายทักษะธุรกิจอาหารสู่รั้วมหา’ลัย สร้างอาชีพช่วยวิกฤตคนตกงาน | Whale Energy Station
การศึกษา

แม็คโคร ขยายทักษะธุรกิจอาหารสู่รั้วมหา’ลัย สร้างอาชีพช่วยวิกฤตคนตกงาน

Pinterest LinkedIn Tumblr

แม็คโคร ขยายทักษะธุรกิจอาหารสู่รั้วมหา’ลัย สร้างอาชีพช่วยวิกฤตคนตกงาน, Whale Energy Station

แม็คโครขยายทักษะวิชาชีพธุรกิจอาหารสู่รั้วมหาวิทยาลัย จับมือ ม.เกษตรฯ สร้างหลักสูตรออนไลน์ สอนธุรกิจอาหารครบวงจรให้นิสิต เพิ่มทางเลือกหางานหาเงินรับวิกฤตตกงานพุ่ง

ในภาวะที่ประเทศไทยเจอกับวิกฤตโควิด-19 หลายคนตกงาน รวมถึงนักศึกษาที่จบใหม่หางานยาก ในสถานการณ์เช่นนี้ มีอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหารพอที่จะช่วยสามารถสร้างรายได้สร้างงานได้ โดยแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี หรือ MHA ภายใต้บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญของการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้คนไทย จึงได้ขยายทักษะวิชาชีพธุรกิจอาหารสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยล่าสุดจับมือคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร สร้างหลักสูตรออนไลน์สอนธุรกิจอาหารครบวงจรให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ปีที่ 2-4 ในชั่วโมงกิจกรรม พร้อมออกวุฒิบัตรการันตีมีวิชาชีพติดตัว

“ศิริพร เดชสิงห์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า พันธกิจสำคัญของแม็คโครนอกจากจะเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัยแล้ว ยังมุ่งมั่นที่จะนำความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอาหารเผยแพร่สู่ลูกค้าสมาชิก เพื่อพัฒนาทักษะการประกอบการให้รอบด้าน ครอบคลุมความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และไม่เพียงสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพเท่านั้น บริษัทยังขยายการเผยแพร่ทักษะความรู้ไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต-นักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะให้พวกเขามีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากขึ้น

“ที่ผ่านมาแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมีได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง และนำมาถ่ายทอดผ่านทางเว็ปไซต์ www.makrohorecaacademy.com รวมถึงโซเชี่ยวมีเดียอย่าง Facebook และ YouTube และความร่วมมือล่าสุดนี้กับ ม.เกษตรฯ เป็นการเชื่อมโยงให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้และการบริหารจัดการธุรกิจอาหารในเชิงวิชาชีพ เป็นทักษะติดตัวที่นำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่มีตัวเลขคนว่างงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้”

นอกจากนี้เรายังวางแผนความร่วมมือให้เกิดความต่อเนื่องไปถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร และการขยายขอบเขตการศึกษาทักษะความรู้เชิงวิชาชีพไปยังกลุ่มเรียนที่เป็นบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง

แม็คโคร ขยายทักษะธุรกิจอาหารสู่รั้วมหา’ลัย สร้างอาชีพช่วยวิกฤตคนตกงาน, Whale Energy Station

ด้าน “รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ยุทธศาสตร์สำคัญของเราคือ การพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญและความสามารถรอบด้าน (expert generalist) ม.เกษตรฯจึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ทุกสาขาวิชาเข้ารับการอบรมเชิงวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษามาโดยตลอด เพื่อเพิ่มพูนทักษะเชิงวิชาชีพ และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ นอกจากเหนือจากความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร

“การพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจบริการอาหารร่วมกับแม็คโคร เป็นข้อตกลงกำหนดไว้ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะให้นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ชั้นปี 2-4 เลือกเรียนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ ผ่านหลักสูตรออนไลน์ที่กำหนดและรับรองผลการอบรมโดยการวัดและประเมินผลที่ได้มาตรฐาน พร้อมมอบวุฒิบัตร”

สำหรับหลักสูตรออนไลน์ดังกล่าวประกอบด้วย 17 องค์ความรู้ แบ่งเป็นหมวดการตลาด 3 คอร์ส หมวดการบริหารการเงินและต้นทุน 6 คอร์ส หมวดการพัฒนาเมนู 4 คอร์ส หมวดการจัดการภายในร้าน 4 คอร์ส สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหาร และผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมเชฟประเทศไทย อาทิ เชฟวิลแมน ลีออง ประธานไทยแลนด์ คัลลินารี อคาเดมีและสมาคมเชฟโลก, อาจารย์ต่าย-พรชัย นิตย์เมธาวงศ์ จากเพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร, เชฟบุญธรรม ภาคโพธิ์ เชฟกะทะเหล็กแห่งประเทศไทย และ อาจารย์โบว์-มธุรส วงศ์ประดู่ เป็นต้น

โครงการนี้จึงเป็นโครงการเพื่อสร้างทางเลือก และเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษา ที่จะจบการศึกษาออกไปให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพในยุค new normal