“มิตรผล" กับดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน | Whale Energy Station
ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม

“มิตรผล” กับดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

Pinterest LinkedIn Tumblr

“มิตรผล” กับดีไซน์บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน, Whale Energy Station

พี่วาฬมาแชร์ ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของไทย พัฒนาไปอีกก้าวว่าด้วยเรื่องบรรจุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ น้ำตาลมิตรผลในขวดดีไซน์ใหม่ที่เมื่อใช้น้ำตาลหมดขวดแล้ว สามารถนำขวดน้ำตาลกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำหลากหลายรูปแบบ เพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งฝาและขวด ทั้งยังทนทานต่อความร้อน ความชื้น และแรงกระแทก จึงสามารถนำขวดมารียูสหรือใช้ซ้ำได้ เช่น รีฟิลน้ำตาลหรือนำไปใส่เครื่องปรุงอื่น ๆ การหมุนเวียนใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าเช่นนี้จะช่วยลดขยะพลาสติก ลดการใช้พลังงานในการผลิตพลาสติกและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่มาข้อมูล: https://www.sentangsedtee.com/job-is-money/article_256827