ธุรกิจ

โชว์ศักยภาพพลังงานสะอาดไทยในเวทีโลก

Pinterest LinkedIn Tumblr

โชว์ศักยภาพพลังงานสะอาดไทยในเวทีโลก, Whale Energy Station

ไม่นานมานี้พี่วาฬไปเจอมาว่า กลุ่ม ปตท. ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้นำผลงานการพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตของไทยไปโชว์เคสในงานประชุมวิชาการ LNG 2023 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา งานนี้ยังเปิดโอกาสให้ไทยได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อมุ่งสู่การเป็น LNG Portfolio Player ทำให้ไทยก้าวไปเป็นศูนย์กลางการค้า LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมเป็นองค์กรด้านพลังงานแห่งชาติจริงๆ ที่มุ่งมั่นทั้งการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้ไทยควบคู่ไปกับการพัฒนา Future Energy

ที่มาข้อมูล  :  https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-40862.aspx