พี่วาฬชวนรู้ ทำไมบริษัท ปตท. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส | Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน ธุรกิจ

พี่วาฬชวนรู้ ทำไมบริษัท ปตท. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬชวนรู้ ทำไมบริษัท ปตท. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล และความโปร่งใส, Whale Energy Station

พี่วาฬพึ่งไปอ่านเจอมาว่าบริษัทใหญ่ ๆ หลายบริษัทในประเทศเราอย่าง ปตท. SCG CP บางจาก หรือบริษัทอื่น ๆ ที่ได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรในปัจจุบันหรืออาจเรียกว่าเป็นบริษัทธรรมาภิบาล แต่ทุกคนรู้ไหมว่าหลักธรรมาภิบาลคืออะไร? มีส่วนช่วยอะไรในองค์กรบ้าง? พี่วาฬจะมาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ พร้อมกับตัวอย่างองค์กรที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารที่ดีอย่าง ปตท. จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรางวัลมากมายมาบอกกล่าวกันด้วยนะ

อย่างแรกที่พี่วาฬอยากทุกคนทำความเข้าใจกับคำว่า ธรรมาภิบาล กันก่อนว่าหมายถึงอะไร? คำว่า ธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ภายใต้ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันก็มีบริษัทต่าง ๆ นำไปปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกันเยอะเลย เพื่อที่จะทำให้ผู้คนเกิดความเชื่อมั่นในตัวขององค์กร โดยบริษัทเหล่านั้นต้องทำตามหลักธรรมาภิบาล และต้องเป็นองค์กรโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบและเข้าถึงได้

ตัวอย่างบริษัทที่ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการจัดการที่หลายคนคงไม่รู้ที่พี่วาฬนำมาเป็นตัวอย่างคือบริษัท ปตท. ก็เป็นหนึ่งในบริษัทธรรมาภิบาล และเป็นบริษัทโปร่งใส พี่วาฬรู้ได้จากการที่ กลุ่ม ปตท. มีการแสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ผ่านการจัดงาน PTT Group CG Dayนทุกๆ ปี ซึ่งในปี 2564 ได้มีการจัดเป็นครั้งที่ 13 เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา มีจุดประสงค์เพื่อแสดงพลังร่วมของกลุ่ม ปตท. ที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการกำกับกิจการที่ดี และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

พี่วาฬว่ามันเยี่ยมไปเลยที่แสดงออกถึงการที่จะทำให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความโปร่งใสสุด ๆ และยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสภายในองค์กรจากการส่งเสริมการเรียนรู้กันระหว่างในกลุ่มบริษัท ปตท. อีกด้วย 

ยังไม่หมดนะ ในเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (www.pttplc.com) ได้เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าใครก็ตามสามารถเข้าไปอ่านได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน แนวทางและนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านการคอร์รัปชัน และการทุจริตทุกรูปแบบ ความโปร่งใสในการเสียภาษี ข้อมูลขององค์กรตั้งแต่โครงสร้างภายในองค์กรทั้งหมด 

นอกจากนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทหลายแห่งที่ได้รับรางวัลองค์กรธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรโปร่งใส ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลในทุก ๆ ปีอยู่แล้ว และบริษัทใหม่ ๆ ที่เข้าเกณฑ์หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส บริษัท ปตท. ก็ยังเป็นหนึ่งในรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใสดีเยี่ยมเช่นกัน พี่วาฬไปเจอมาหลายอันเลยไม่ว่าจะเป็น รางวัลที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยทางบริษัท ปตท. ได้รับรางวัลจัดอันดับ “ดีเลิศ” หรือ 5 ตราสัญลักษณ์เป็นปีที่ 13 ติดต่อกัน พี่วาฬนี่ตกใจเลยได้รับติดต่อกันตั้ง 13 ปีเลยนะ และยังได้รับรางวัลจากทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บริษัท ปตท. ได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันว่าเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบข้อมูลภายในบริษัทได้ตามมาตรฐานสากล รวมถึงการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน พี่วาฬรู้มาว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่มีเกณฑ์การตัดสินถึง 4 หลักเกณฑ์เลยนะ ยากมากเลยที่จะได้มา และยังมีอีกรางวัลที่เป็นรางวัลระดับสากล บริษัท ปตท. เองก็ได้รับรางวัลถึง 2 รางวัลในงาน 16th Asian ESG Award 2021 ว่าเป็นองค์กรที่มีบริหาร และจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล ที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ทั้งหมดที่พี่วาฬมาเล่าให้ฟังนั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เลยนะที่หลายองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ปรับมาเป็นบริษัทธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสในองค์กรกันมากยิ่งขึ้น ถือเป็นนโยบายที่น่าชื่นชมและควรนำมาปรับใช้ในทุกที่เลยหล่ะ  

 

อ้างอิง :