รับมือสถานการณ์ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 & หลักสูตรวิชาการด้านบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจาก กลุ่ม ปตท. » Whale Energy Station
ธุรกิจ

รับมือสถานการณ์ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 & หลักสูตรวิชาการด้านบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจาก กลุ่ม ปตท.

Pinterest LinkedIn Tumblr

รับมือสถานการณ์ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 & หลักสูตรวิชาการด้านบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตจาก กลุ่ม ปตท., Whale Energy Station

🐳 พี่วาฬไปเจอเรื่องเจ๋งๆ เพื่อการวางแผนรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

🏫 โดยทาง กลุ่ม ปตท. ได้จับมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นการผนวกเอาองค์ความรู้ด้านวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และความชำนาญด้านนวัตกรรมของกลุ่ม ปตท. มาร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศในวิกฤตการณ์ต่างๆ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันประเทศในระยะยาว นับว่าเป็นอีกหนึ่งการ Collaboration ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากเลยทีเดียว
ที่มาข้อมูล: https://www.pttplc.com/th/Media/News/Content-26846.aspx?page=2