บางจากจับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยกระดับสาธารณสุขไทยให้ดีกว่าเดิม » Whale Energy Station
Other ธุรกิจ

บางจากจับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยกระดับสาธารณสุขไทยให้ดีกว่าเดิม

Pinterest LinkedIn Tumblr

บางจากจับมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยกระดับสาธารณสุขไทยให้ดีกว่าเดิม, Whale Energy Station

พี่วาฬรู้สึกดีใจมากที่นวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของเราจะดีขึ้น 👨‍⚕️

เพราะมีการร่วมมือกันระหว่างบางจากและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม เสริมสร้างระบบสุขภาพและ ความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ครอบคลุมด้านงานวิชาการ การบริหารประชาสัมพันธ์และการตลาด 💉

โดยประโยชน์นี้ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเราระยะยาวซึ่งดีมากๆ เลย 👍🏻

ที่มาข้อมูล: https://bit.ly/3Ag0QPe