ปตท.คว้าแชมป์ ‘สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชนปี’62’ พ่วงรางวัลกลุ่มพลังงาน » Whale Energy Station
ข่าวพลังงาน ธุรกิจ

ปตท.คว้าแชมป์ ‘สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชนปี’62’ พ่วงรางวัลกลุ่มพลังงาน

Pinterest LinkedIn Tumblr

ปตท.คว้าแชมป์ ‘สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชนปี’62’ พ่วงรางวัลกลุ่มพลังงาน, Whale Energy Station

หุ้น PTT ครองหัวใจนักลงทุนคว้า “สุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชนปี 8” พ่วงกลุ่มทรัพยากรอีก 1 รางวัล ส่วน JKN คว้าแชมป์หุ้นมหาชนตลาด mai อีกสมัย ผู้จัดเผยทุกรางวัลตัดสินจากนักลงทุนจริง-ไม่มีผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

นายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เปิดเผยว่า หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท แอสเซส โปร เมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ร่วมกันจัดงานพิธีมอบรางวัล “หุ้นขวัญใจมหาชน” โดยผลสำรวจหุ้นขวัญใจมหาชนปี 8 (ปี 2562) พบว่า รางวัลสุดยอดหุ้นขวัญใจมหาชน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

ส่วนรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนประจำกลุ่ม 9 รางวัล ประกอบด้วย

1) กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF

2) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA

3) กลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK

4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC

5) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ได้แก่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC

6) กลุ่มทรัพยากร ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT

7) กลุ่มบริการ ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT

8) กลุ่มเทคโนโลยี ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC

9) ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้แก่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอลมีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN

ทั้งนี้ “รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน” เป็นการตัดสินจากนักลงทุนอย่างแท้จริง ตามหลักเกณฑ์ของยามาเนะ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สากลทั่วโลก โดยไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด และไม่ได้มุ่งหวังเป้าหมายเชิงพาณิชย์ แต่มุ่งหวังให้บริษัทมหาชนจดทะเบียน ได้ตระหนักถึงการสื่อสารให้นักลงทุน ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตลาดทุน เพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งในแง่มุมของบริษัท การลงทุน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

โดยโครงการนี้มุ่งหวังประเมินความนิยมในการลงทุนที่มีต่อหุ้นสามัญของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกกลุ่ม (ไม่นับหลักทรัพย์อื่นๆ) ระหว่างช่วงเวลาซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกรา คม 2562-31 ธันวาคม 2562