ว้าวมาก! ดัดแปลงพันธุกรรม “แหน” ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ | Whale Energy Station
พลังงาน

ว้าวมาก! ดัดแปลงพันธุกรรม “แหน” ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

Pinterest LinkedIn Tumblr

ว้าวมาก! ดัดแปลงพันธุกรรม “แหน” ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ, Whale Energy Stationแหนขนาดเล็กชนิดนี้มีชื่อว่า Lemna japonica นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองดัดแปลงพันธุกรรมโดยเพิ่มยีนหลายตัวที่ช่วยเพิ่มการผลิตและกักเก็บน้ำมันในพืชเพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์กรดไขมัน และดึงเอากรดไขมันเหล่านั้นออกมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ

แหนที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม สามารถสะสมน้ำมันได้ถึง 10% หรือมากกว่า คิดเป็นประมาณ 100 เท่าจากอัตราของพืชชนิดอื่น ๆ และให้ผลผลิตน้ำมันสูงกว่าถั่วเหลือง 7 เท่า แหนเป็นพืชที่ขึ้นง่าย ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ไม่กินพื้นที่การเกษตร สามารถปลูกในบ่อขนาดใหญ่และปลูกได้แม้เป็นบ่อน้ำเสียจากฟาร์มสุกร หรือฟาร์มสัตว์ปีก
รายงานวิจัยฉบับเต็มเรื่องนี้ได้รับการตีพิมพ์ไว้ใน Plant Biotechnology Journal ความสำเร็จจากการทดลองกำลังอยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปสู่ระดับอุตสาหกรรม หมายความว่า โลกเรากำลังมีแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่เพิ่มขึ้นในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนั่นเอง
ที่มาข้อมูล : https://newatlas.com/science/genetically-engineered-duckweed-biofuel/