พี่วาฬและมาดามโดโด้อึ้ง เปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันด้วยเทคโนโลยี ไพโลไรซิส | Whale Energy Station
น้ำมัน สิ่งแวดล้อม

พี่วาฬและมาดามโดโด้อึ้ง เปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันด้วยเทคโนโลยี ไพโลไรซิส

Pinterest LinkedIn Tumblr

พี่วาฬและมาดามโดโด้อึ้ง เปลี่ยนขยะเป็นน้ำมันด้วยเทคโนโลยี ไพโลไรซิส, Whale Energy Station

ล่าสุดพี่วาฬและมาดามโดโด้ไปเจอของดีที่ จ.สุพรรณบุรี มาด้วย👍 เป็นกิจกรรมเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฎิวัติขยะสุพรรณบุรี 🗑 ที่จะนำขยะมาผลิตเป็นน้ำมันด้วยการใช้เทคโนโลยีไพโลไรซิส 🛢ซึ่งส่งผลดีกับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ต้องใช้น้ำมันในการเดินเครื่องสูบน้ำ หรือเครื่องจักรอื่น ๆ ในไร่ ดีมาก ๆ เลย พี่วาฬและมาดามโดโด้ได้ยินมาอีกว่าจะขยายและส่งเสริมวิธีแบบนี้กับชุมชนอื่น ๆ ในประเทศต่อไปด้วย สุดยอด😍

.

ที่มาข้อมูล: https://www.thairath.co.th/news/local/central/2394100