อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ » Whale Energy Station
ก๊าซธรรมชาติ

อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ

Pinterest LinkedIn Tumblr
อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station
พี่วาฬมีข่าวคราวมาอัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ กัน
อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station
ใครติดตามข่าวเรื่องท่อก๊าซฯ รั่ว อยู่คงวางใจได้อีกเปราะนึงเลยฮะ ว่าเพราะทาง ปตท. ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่ว ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันนับตั้งแต่เกิดเหตุฯ ทางปตท.ก็ยังคงดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการบรรเทาทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินงานหน่วยพยาบาลเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาลณศูนย์อำนวยการบรรเทาทุกข์วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.– 30 พ.ย. 63 (ขยายเวลาจาก 13 พ.ย. 63)
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและการดำเนินการอีก อาทิ
— การเปิดโรงครัวพลังไทย ใจอาสา กลุ่ม ปตท. เพื่อดูแลทางด้านอาหาร
— การทำกิจกรรม “รวมใจอาสา..พารอยยิ้มสู่เปร็ง”  เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ย. 63 ดำเนินงานปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ได้รับผลกระทบ ทำการลงต้นไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ หญ้า บริเวณด้านหน้าอาคารเรียน และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันพรุ่งนี้ (25 พ.ย. 63)
— มีการดำเนินงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 10 คน  (จัดจ้างคนในชุมชน) แบ่งเป็น 2 ชุด กลางวันและกลางคืน ชุดละ 5 คน ประจำ 5 จุด (24 ชม.)
อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station1.บริเวณป้ายโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station2.บริเวณช่วงกลางซอยชุมชนฝั่งจุดเกิดเหตุ
อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station3.บริเวณหน้าโรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station4บริเวณระหว่าง สภ. เปร็งและร้านสะดวกซื้อ 7-11
อัปเดตความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกรณีท่อส่งก๊าซฯ รั่วที่ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ, Whale Energy Station5.บริเวณหน้าโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง