ข้อมูลในหมวด โปรตีนจากพืช ประโยชน์ » Whale Energy Station
Tag

โปรตีนจากพืช ประโยชน์

Browsing

ในปัจจุบันโปรตีนจากพืชนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระแสการรักสุขภาพที่มีมากขึ้น ทำให้พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยรับประทานแต่โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ก็เปลี่ยนมารับประทานโปรตีนจากพืชแทน โดยการบริโภคโปรตีนจากพืชเป็นโปรตีนที่ได้มาโดยไม่ทารุณกรรมสัตว์ ลดกระบวนการผลิตที่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม …