ข้อมูลในหมวด แยกขยะ | Whale Energy Station
Tag

แยกขยะ

Browsing

🗑️ วันนี้พี่วาฬพาไปรู้จักถังขยะ 4 สี เพราะเป็นตัวช่วยที่ดีให้เราแยกขยะได้ถูกวิธี เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ จึงมีการแบ่ง ถังขยะเป็น 4 สีเพื่อรองรับขยะ 4 ประเภท  🟢 ถังขยะสีเขียว สำหรับทิ้งขยะเปียกย่อยสลายเร็ว เช่น เศษอาหาร เศษใบไม้แห้ง นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพใส่ต้นไม้ได้  🟡 ถังขยะสีเหลือง สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิล เช่น ข…

อุตสาหกรรมสิ่งทอมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เฉพาะในยุโรป มีขยะเสื้อผ้าเพียงน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณทั้งหมดราว 5.2 ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำมารีไซเคิล แต่อีกหลายล้านตันกลายเป็นขยะฝังกลบทุกปี ‘Fast fashion‘ จึงถูกจัดเป็นการผลิตสินค้าที่ไม่ก่อเกิดความยั่งยืน แต่เพราะเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ดี การผลิต ‘Fast fashion‘ จึงยังคงอยู่  ดูเหมือนว่าวิธีจัดการขยะแฟชั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน มีอยู่ 2 แนวทางซึ่งหลายแบรนด์ยินดีใช้เงินลงทุนเพิ่มเพื่อการนี้ นั่นคือ 1.การค…

“คุณเป็นแบบไหน? ระหว่างแยกขยะก่อนทิ้ง กับ ทิ้งรวมทีเดียว” แต่สำหรับพี่วาฬ พี่วาฬขอเลือกแยกขยะก่อนทิ้งฮะ เพราะถ้าทิ้งรวมกัน โดยเฉพาะขยะประเภทเศษอาหาร จะทำให้ขยะเกิดการเน่าเสียได้ง่าย นำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อได้ยากขึ้นนั้นเอง

วันนี้พี่วาฬจะขอรับหน้าที่เป็นพี่หมอวาฬ หมอดูยักษ์ใหญ่แห่งท้องทะเล จะขอทำนายว่าราศีที่ชีวิตจะดีขึ้นจากการทิ้งขยะให้ถูกต้อง ก็คือ….ทุกราศีที่แยกขยะก่อนทิ้งยังไงล่ะ ทำไมน่ะเหรอ ไปดูกันเลย ทิ้งขยะในถังขยะสีเขียว เป็นถังที่รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้ ส่งผลให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์ดีต่อสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะในถังขยะสีเหลือง ถังขยะสีเหลืองรองรับขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ อาจมีคนเก็บไปขายทำกำไรต่อได้ ทิ้งขยะในถังขยะสีฟ้า ถังขยะสีฟ้ารองรับข…