Tag

ภัยแล้ง

Browsing

พี่วาฬไปอ่านรายงานล่าสุดขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก บอกว่าอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยเป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บความร้อนไว้มาก และปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ ประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับเอลนีโญอยู่นะ เพื่อน ๆ อยากรู้ไหมเมื่อโลกร้อนทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนี…