ข้อมูลในหมวด ช่วยเหลือโควิด » Whale Energy Station
Tag

ช่วยเหลือโควิด

Browsing

สถานการณ์โควิด 19 เป็นสิ่งที่ประชากรทั่วโลกกำลังเผชิญตั้งแต่ปี 2563 แม้จะผ่านไปอย่างยากลำบากแต่ยังมีสายน้ำใจหรือความช่วยเหลือโควิด จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนในประเทศ และหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติโดยเร็ว ทางด้านบ…